Alimenty na małżonka – kiedy się należą?

alimenty na małżonka

Obowiązek alimentacyjny większości z nas kojarzy się z dostarczaniem środków na utrzymanie małoletnich dzieci. Tymczasem sąd w toku sprawy rozwodowej może również orzec alimenty na żonę lub męża, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki. W tym artykule tłumaczymy, kiedy można ubiegać się o takie świadczenie, wyjaśniając, jak orzeczenie rozwodu z winy małżonka wpływa na kwestię alimentacji i czy istnieje minimalna kwota takiego wsparcia. Zapraszamy do lektury!

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Co do zasady polskie prawo chroni żonę lub męża, będących stroną związku małżeńskiego, która zarabia mniej lub poświęca się dbaniu o dom czy wychowywaniu dzieci. Ochrona ta widoczna jest m.in. w możliwości ubiegania się przez taką osobę o alimenty na małżonka po rozwodzie, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek prawnych. Często zdarza się, że po zakończeniu małżeństwa jedna ze stron zaczyna żyć na minimalnej stopie i właśnie wówczas warto wystąpić do sądu o świadczenie alimentacyjne.

Alimenty na żonę lub męża – niezbędne przesłanki

Aby sąd przyznał jednemu z małżonków takie świadczenie, muszą zostać spełnione określone warunki:

  • żona lub mąż ubiegający się o alimenty na siebie, muszą znaleźć się w niedostatku po orzeczeniu rozwodu przez sąd,
  • małżonek, wobec którego ma zostać zarządzony obowiązek alimentacyjny, musi mieć odpowiednie możliwości majątkowe oraz zarobkowe.

Jak więc widać, alimenty na męża lub żonę nie w każdym przypadku muszą zostać przyznane. Podstawowym warunkiem, ocenianym przez sąd, jest to, czy na skutek orzeczenia rozwodu doszło do obniżenia poziomu życia, przy czym minimalne pogorszenie standardu życiowego zwykle nie jest wystarczające, by otrzymać pieniądze. Warto też zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny na rzecz małżonka, który nie jest winny rozpadu małżeństwa, trwa przez 5 lat od wydania orzeczenia rozwodowego.

Minimalne alimenty na małżonka

Co ważne, przepisy nie precyzują, ile powinna wynosić dolna granica takiego świadczenia. Minimalne alimenty na małżonka, nie zostały określone, podobnie jak w przypadku świadczenia na dzieci. Wynika to z faktu, że sąd każdorazowo ocenia dwie kwestie: usprawiedliwione potrzeby życiowe osoby uprawnionej do alimentacji oraz majątkową i zarobkową sytuację małżonka, który ma płacić alimenty na żonę lub męża. W praktyce może zdarzyć się więc tak, że osoba pracująca za minimalne wynagrodzenie, ale posiadająca np. wartościowy spadek po krewnym, będzie musiała płacić alimenty w kwocie znacząco wyższej, niż wynikałoby to z jej dochodów.