Jak udowodnić mobbing w sądzie?

mobbing sprawa sądowa

Do sądów w całej Polsce wpływa coraz więcej spraw dotyczących dyskryminacji lub szykanowania pracowników przez pracodawców bądź osoby zatrudnione w tej samej firmie. Jeśli chcesz złożyć taki pozew i zastanawiasz się, jak udowodnić mobbingowanie w pracy, ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiedz się, jak radzić sobie z mobbingiem i jakich środków użyć, by uzyskać satysfakcjonujące orzeczenie w sprawie sądowej.

Czym jest mobbing w pracy?

Powtarzające się, niewłaściwe zachowanie przełożonego w miejscu pracy, oddziałujące na pracownika – tak w skrócie mogłaby brzmieć zwięzła i zgodna z obowiązującym prawem definicja opisywanego zjawiska. Chcąc złożyć pozew o mobbing, musisz mieć świadomość, że sąd uzna Twoje stanowisko jedynie wówczas, gdy negatywne zachowania ze strony szefa lub bezpośredniego przełożonego powtarzają się w czasie. Jednorazowy incydent nie wyczerpuje znamion prześladowania i nie może być określany mianem mobbingu w pracy. Co innego sytuacja, w której pracownik poddawany jest aktom przemocy psychicznej lub fizycznej w sposób permanentny. Wówczas nasuwa się zasadne pytanie: jak radzić sobie z całą sytuacją i w jaki sposób chronić się przed mobbingiem?

Mobbing w pracy – jak go udowodnić?

Czymś zupełnie naturalnym jest chęć dochodzenia swoich racji przed sądem, zwłaszcza jeśli zawiadomienie przełożonych o byciu mobbingowanym nie przynosi poprawy sytuacji. Zanim jednak zdecydujesz się na złożenie pozwu o mobbing, musisz wiedzieć, że wygranie sprawy będzie wymagało przedstawienia twardych dowodów. Jak radzić sobie z tym wyzwaniem? Najlepiej skrupulatnie, od samego początku dokumentować wszelkie akty dyskryminacji lub prześladowań, np. tworząc z nich notatki opatrzone datą i podpisem.

Jeśli przełożony stosuje przemoc psychiczną, np. wysyłając groźby karalne lub szantażując Cię mailami bądź SMS-ami na komunikatorach, zrób zrzuty ekranu albo w inny sposób zabezpiecz te wiadomości, dołączając je do pozwu. Warto również zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która w przypadku zgłoszenia mobbingu w pracy powinna przeprowadzić kontrolę w firmie. W sytuacji, gdy doszło do aktów przemocy fizycznej, np. pobicia, zadbaj o szczegółową dokumentację medyczną, i zgłoś sprawę organom ścigania.

Pozew o mobbing a zeznania świadków

Jeśli świadkami nagannego zachowania ze strony przełożonego byli inni współpracownicy, ich zeznania również mogą okazać się ważnym elementem w walce o zadośćuczynienie. Osoby składające pozwy o mobbing mogą jednak spotkać się z sytuacją, w której koleżanka lub kolega z pracy nie zgadzają się zeznawać w obawie o własne bezpieczeństwo. Jak radzić sobie z takim problemem? Warto zgłosić się do byłych pracowników, klientów lub inne osoby niezatrudnione w firmie, którzy mogą poświadczyć prześladowanie.

Jak udowodnić mobbing – nagrania z kamer

Rozwój technologii sprawia, że pracownicy mają dziś dodatkowe możliwości dokumentowania działań mobberów. Przykładem jest nagranie obrazu kamerą ukrytą w długopisie lub innym urządzeniu. Warto jednak pamiętać, że nagrywanie drugiej osoby bez jej zgody może zostać uznane za nielegalne i nie zawsze takie nagranie zostanie potraktowane przez sąd jako dowód w sprawie o mobbing w pracy. Wątpliwości nie budzi natomiast zapis z firmowego monitoringu, o którym wiedzą wszyscy pracownicy.