Kancelaria IPSUM

Prawo ubezpieczeniowe Katowice

Każdemu mogą przytrafić się wypadek komunikacyjny, zalanie mieszkania przez niefrasobliwego sąsiada czy nieszczęśliwe zdarzenie w pracy skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia. Jeśli zastanawiają się Państwo, czy w takiej sytuacji należy się Państwu odszkodowanie lub czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaniżyło wysokości świadczenia, z pomocą przychodzi radca prawny od ubezpieczenia. IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Korusiewicz wspiera swoich Klientów z Katowic oraz okolic w sprawach regulowanych przez prawo ubezpieczeń. Zapewniamy pomoc w kwestiach takich jak odzyskiwanie odszkodowań od ubezpieczycieli, reprezentując Klientów w postępowaniach odwoławczych i pomagając w dochodzeniu swoich praw na sali sądowej.

Radca prawny – odzyskiwanie odszkodowań od ubezpieczycieli

W codziennym życiu nietrudno o nieszczęśliwy wypadek, którego konsekwencje mogą być odczuwane przez lata. Współpraca z radcą prawnym w zakresie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela to szansa na uzyskanie kompleksowej pomocy w sprawach rozstrzyganych na gruncie prawa ubezpieczeniowego. Jako pracownicy Kancelarii Radcy Prawnego, specjalizującej się w odzyskiwaniu rekompensaty od towarzystw ubezpieczeniowych, jesteśmy w stanie zaoferować swoją pomoc w obszarach takich jak:

  • zdarzenia komunikacyjne,
  • wypadki przy pracy,
  • zalania, kradzieże i zniszczenie mienia,
  • błędy medyczne oraz błędy w sztuce lekarskiej,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody rolnicze.

Pomagamy również w wielu innych sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela wymaga wypłacenia przez niego rekompensaty pieniężnej.

Czytaj więcej

OC, AC, NNW – wypadki komunikacyjne a prawo ubezpieczeniowe Katowice

Jednymi z najczęściej zgłaszanych ubezpieczycielom spraw są te związane z wypadkami komunikacyjnymi. Naszych Klientów z Katowic i okolic wspieramy w odzyskiwaniu odszkodowań z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, jak również świadczeń z polisy autocasco oraz innych umów regulowanych przez prawo ubezpieczeniowe. Świadczymy pomoc zarówno jeśli chodzi o odszkodowania za wyrządzone szkody zdrowotne i materialne, jak i w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdy.

Dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy

Kolejnym obszarem, w którym radca prawny może okazać się wsparciem dla osoby ubiegającej się o rekompensatę z ubezpieczenia, są nieszczęśliwe zdarzenia w miejscu zatrudnienia. Dochodzenie odszkodowania lub renty za wypadek nierzadko znajduje swój finał przed Sądem Pracy, gdzie wspieramy pracowników w walce o uznanie ich prawa do godnej rekompensaty za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy utracone dochody.

Kradzieże, pożary, zalania – odzyskiwanie odszkodowań Katowice

Włamanie, kradzież, zniszczenie mienia, ale także zalanie lub pożar – to jedynie niektóre przypadki, w których prawo ubezpieczeń pozwala ubiegać się o pieniądze z polisy. Odzyskiwanie odszkodowań z tytułu nieprzewidzianych zdarzeń losowych to jedno z działań, których jako Kancelaria Radcy Prawnego podejmujemy się w przypadku odmowy przyznania rekompensaty lub zaniżenia jej wysokości przez ubezpieczyciela.

Odszkodowania za błąd medyczny lub błąd w sztuce lekarskiej

Błędna diagnoza, nieprawidłowo dobrana terapia czy błędy popełnione w trakcie zabiegów – konsekwencje tego rodzaju uchybień mogą być bardzo poważne. Radca prawny od prawa ubezpieczeniowego może pomóc Państwu w dochodzeniu godziwego świadczenia, wspierając pacjentów w każdej sytuacji, gdy ich prawa są łamane.

Dochodzenie odszkodowań z tytułu ubezpieczeń rolniczych Katowice

W naszej Kancelarii zajmujemy się również przypadkami, w których ubezpieczyciel mimo ważnej polisy odmawia wypłacenia rekompensaty za szkody w rolnictwie. Analizujemy decyzje towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie odmowy lub zaniżenia zadośćuczynienia za straty z tytułu gradobicia czy nawałnicy, ale także w granicach prawa ubezpieczeń, pomagamy w dochodzeniu i odzyskiwaniu świadczeń za zniszczony sprzęt, wypadki przy pracach polowych czy utratę inwentarza.

Prawo ubezpieczeniowe a tajemnica radcowska

Procedury związane z odzyskiwaniem od ubezpieczycieli odszkodowań za różnego rodzaju wypadki i nieszczęśliwe zdarzenia objęte ubezpieczeniem, wymagają przekazania radcy prawnemu rozmaitych, często wrażliwych danych. Wszystkich naszych Klienów z Katowic oraz całego województwa śląskiego zapewniamy o przestrzeganiu przez nas tajemnicy radcowskiej. Gwarantujemy poufność informacji przekazywanych na potrzeby procedury ubezpieczeniowej.