Kancelaria IPSUM

Kancelaria radcy prawnego Magdalena Korusiewicz

Strona główna

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego oraz administracyjnego. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych ( nieprowadzących działalności gospodarczej ), jak i podmioty gospodarcze. Pomoc prawna udzielana jest w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, spraw z dziedziny prawa pracy – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców oraz wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego.

W zakresie oferowanych usług jest udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i analiz, wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i pozaprocesowych, udział w negocjacjach i mediacjach, reprezentacja wobec innych podmiotów, opiniowanie bądź sporządzanie umów, projektów ugód,

porozumień oraz innych treści, chronionych prawnie. Oferujemy zarówno usługi doraźne, jak i stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria reprezentuje interesy swoich klientów na terenie całego województwa śląskiego oraz części województwa małopolskiego i opolskiego. Istnieje mozliwość umówienia spotkania w miejscu dogodnym dla klienta.