Kancelaria IPSUM

Prawo przewozowe Katowice

Transport osób oraz towarów to jedna z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin polskiej oraz światowej gospodarki. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną obsługę prawną ze strony branży TSL, kancelaria IPSUM świadczy pomoc w zakresie regulowanym przez polskie prawo przewozowe. Swoje wsparcie kierujemy w stronę firm , zajmując się bieżącym doradztwem, przygotowaniem i analizą dokumentacji, jak również reprezentując firmy transportowe w relacjach z ubezpieczycielami, sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Czym jest prawo przewozowe?

Przedsiębiorcy wykonujący zarówno odpłatny, jak i nieodpłatany przewóz osób oraz towarów zobowiązani są spełniać wymogi zawarte w przepisach polskich oraz międzynarodowych. Prawo przewozowe to rozległy dział legislacji, obejmujący szereg regulacji określających zasady funkcjonowania branży transportowej. Świadomość tego, czym jest prawo przewozowe, pomaga zrozumieć przywileje i obowiązki spedytorów, przewoźników oraz pasażerów, a także zachować odpowiedni sposób postępowania w przypadku roszczeń wynikających z tytułu wykonywania przewozów.

W naszym kraju prawo transportowe jest regulowane przez następujące polskie oraz międzynarodowe akty prawne:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe reguluje ogólne zasady przewozu osób i rzeczy, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego,
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określa wymogi w zakresie przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym,
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dotyczy zasad przewozu osób w ramach usług turystycznych,
  • Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (CMR) zajmuje się międzynarodowym przewozem drogowym towarów.
Czytaj więcej

Polskie i międzynarodowe prawo transportowe – zakres usług dla przewoźników Katowice

Kancelaria w pełnym zakresie realizuje czynności prawne w obszarze regulowanym przepisami polskiego oraz międzynarodowego prawa przewozowego. Świadczymy pomoc w kwestiach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń oraz licencji, zajmując się równocześnie przygotowaniem oraz opiniowaniem umów dedykowanych branży TSL, takich jak sprzedaż, najem, leasing lub dzierżawa. Pomagamy firmom transportowym w opracowywaniu regulaminów pracy oraz umów o pracę dla kierowców, spedytorów i pozostałych pracowników. Pomoc prawna, którą oferujemy, obejmuje również takie obszary, jak:

  • bieżące doradztwo, dotyczące m.in. rozliczania czasu pracy kierowców,
  • analizowanie ryzyka związanego z inwestycjami w branży transportowej,
  • reprezentowanie firm przewozowych w sporach dotyczących usług logistycznych, postępowaniach administracyjnych czy odszkodowawczych,
  • reprezentowanie przewoźników w sprawach toczonych przed sądami wszystkich instancji,
  • doradztwo w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej przy przewozach osób.

Mimo iż głównym obszarem działania kancelarii IPSUM są Katowice oraz obszar całego Górnego Śląska, jesteśmy w stanie udzielić niezbędnej pomocy prawnej firmom transportowym z całego kraju niezależnie od tego, których uwarunkowań polskiego prawa przewozowego dotyczą wątpliwości. Oferujemy pomoc w ramach przysługujących nam uprawnień oraz obowiązujących przepisów.

Kompleksowa obsługa prawna firm z branży TSL – Katowice

Biegłe poruszanie się po skomplikowanej materii, jaką jest krajowe oraz międzynarodowe prawo transportowe, wymaga znajomości wielu ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych oraz innych aktów prawnych. Korzystając ze wsparcia kancelarii prawnej w Katowicach, przedsiębiorcy z sektora przewozowego mogą skupić się na bieżącym prowadzeniu swojej działalności, minimalizując ryzyko popełniania błędów i zaniechań, które mogłyby okazać się szczególnie kosztowne, zarówno od strony finansowej, jak i wizerunkowej. Istotna jest świadomość, z czym ma się do czynienia i w jaki sposób warto postępować w odpowiedniej sytuacji.