Kancelaria IPSUM

Prawo rzeczowe Katowice

Kancelaria IPSUM zapewnia swoim klientom zamieszkującym Katowice oraz okoliczne miejscowości wsparcie w sprawach dotyczących własności i stosunków majątkowych. Określa je prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący zależności między osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie korzystania z rzeczy. Może ono mieć charakter nieograniczony lub ograniczony, warunkując zarówno sposób nabywania konkretnych uprawnień, jak i ich zmianę, ustanie oraz ochronę.

Prawo rzeczowe – zakres wsparcia kancelarii

Czynności, które realizujemy na rzecz naszych Klientów, obejmują szereg działań związanych m.in. ze zbyciem lub nabyciem nieruchomości, ustanowieniem służebności czy użytkowania. Czym jest i co obejmuje pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa rzeczowego? W ramach współpracy zajmujemy się doradztwem oraz reprezentowaniem osób uprawnionych do korzystania z rzeczy. Nasze wsparcie dotyczy takich obszarów, jak m.in.:

 • analizowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów kupna-sprzedaży,
 • reprezentowanie w sprawach o zasiedzenie, eksmisję czy wydanie nieruchomości,
 • pomoc prawna w kwestiach związanych ze zniesieniem współwłasności,
 • obsługa spraw dotyczących uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem prawnym.
Czytaj więcej

Czym są ograniczone prawa rzeczowe?

Zakres udzielanej przez nas pomocy dotyczy aspektów związanych z rozporządzaniem rzeczami. Obejmuje on również ograniczone prawa rzeczowe, które nie dają uprawnionemu pełnego władztwa nad rzeczą, a jedynie ściśle określony zakres uprawnień. Czym one są? To tzw. prawa na rzeczy cudzej, których katalog jest zamknięty i w polskim porządku prawnym obejmuje:

 • użytkowanie,
 • służebność,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • hipotekę,
 • zastaw.

W przypadku użytkowania, służebności oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu władztwo nad ograniczonymi prawami rzeczowymi należy do osoby uprawnionej. Z kolei zastaw oraz hipoteka umożliwiają zaspokajanie wierzytelności z obciążonej rzeczy.

Należy dodać, że ograniczone prawa rzeczowe powstają w różny sposób, najczęściej w drodze umowy, ale także z mocy samego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej. Mogą zostać przeniesione na inną osobę, a także ujawnione w księdze wieczystej. Jednocześnie mają one istotne znaczenie w obrocie gospodarczym i prywatnym, umożliwiając osobom trzecim korzystanie z rzeczy należącej do innej osoby bez konieczności nabycia od niej własności.

Warto mieć świadomość nie tylko tego, czym są ograniczone prawa rzeczowe, ale również wiedzieć, kiedy wygasają. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

 • wygaśnie wierzytelność zabezpieczona takim prawem,
 • wydane zostaną stosowny wyrok sądowy bądź decyzja administracyjna,
 • uprawniony zrzeknie się swoich praw lub nabędzie własność rzeczy obciążonej,

a także z chwilą śmierci uprawnionego (dotyczy służebności osobistej) bądź niewykonania przez niego prawa rzeczowego w okresie 10 lat (w przypadku użytkowania i służebności gruntowej).

Prawo rzeczowe – radca prawny w Katowicach

Nasza kancelaria realizuje niezbędne czynności prawne związane z obsługą spraw dotyczących własności oraz praw ograniczonych. Obsługujemy klientów z Katowic oraz całego województwa śląskiego, służąc pomocą w zabezpieczeniu interesów zarówno właścicieli, jak i osób uprawnionych do korzystania z rzeczy.