Kancelaria IPSUM

Prawo gospodarcze Katowice

IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Korusiewicz zapewnia przedsiębiorstwom pomoc we wszelkich działaniach podejmowanych na styku legislacji oraz biznesu. Prawnik może reprezentować Państwa firmę w postępowaniach przed organami administracyjnymi, podatkowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również przed sądami wszystkich instancji. Kancelaria realizuje czynności z zakresu publicznego prawa handlowego i gospodarczego w ramach przysługujących jej uprawnień, umożliwiając przedsiębiorcom z Katowic i innych rejonów województwa śląskiego skupienie się na innych, strategicznych obszarach ich biznesowej działalności.

Publiczne prawo gospodarcze – czym się zajmuje?

Bez względu na branżę oraz niezależnie od skali prowadzonej przez siebie działalności, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że ich działania niemal zawsze wywołują określone skutki prawne. Publiczne prawo gospodarcze i handlowe to dział legislacji regulujący relacje między państwem a podmiotami handlowymi, a także pomiędzy samymi przedsiębiorstwami. Jest ono związane z kształtowaniem i ochroną gospodarki rynkowej, a także zabezpieczeniem interesów konsumentów i przedsiębiorców. Obejmuje szeroki zakres spraw i zagadnień, między innymi.:

 • zasady prowadzenia działalności,
 • status prawny przedsiębiorców,
 • regulacje sektorowe, np. w zakresie energetyki, transportu czy telekomunikacji,
 • ochronę konkurencji i konsumentów,
 • pomoc publiczną,
 • regulacje międzynarodowe w zakresie handlu i inwestycji.

Dział prawa obejmujący przepisy regulujące postępowania i sprawy gospodarcze dynamicznie się rozwija. Wraz z postępem technologicznym i zmianami w otoczeniu biznesowym, częstym modyfikacjom ulegają również regulacje w tym zakresie.

Czytaj więcej

W czym może pomóc prawnik od spraw gospodarczych?

Oprócz tego, że wspiera w różnego rodzaju postępowaniach i doradztwa związanego z bieżącą działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych czy handlowych, radca prawny zajmujący się publicznym prawem gospodarczym może okazać się ważnym wsparciem przy planowaniu i wdrążaniu strategicznych celów firmy. Prawnik od tego rodzaju spraw może okazać się szczególnie pomocny w zakresie m.in. tworzenia i rozwoju strategii biznesowej, oceny ryzyka prawnego, wdrażania nowych technologii czy rozwijania działalności międzynarodowej.

Nasza kancelaria, realizując uprawnienia wynikające z Ustawy o radcach prawnych, zapewnia pomoc w takich czynnościach z obszaru prawa gospodarczego i handlowego, jak:

 • obsługa korporacyjna spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz kontraktów,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych w sprawach administracyjnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami rejestrowymi,
 • działania przy fuzjach, przejęciach, restrukturyzacjach czy upadłościach,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zamówień publicznych i ochrony konkurencji,
 • postępowanie w trakcie bieżących audytów oraz kontroli,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach pomiędzy podmiotami handlowymi,
 • występowanie przed organami administracji publicznej oraz skarbowej.

Kancelaria pomaga także w wielu innych sprawach regulowanych na gruncie publicznego prawa gospodarczego.

Sprawy gospodarcze – bieżące doradztwo i reprezentacja w postępowaniach Katowice

Zapewnienie kompleksowej ochrony prawnej, dopasowanej do profilu przedsiębiorstwa, skali jego działalności oraz charakterystyki branży wymaga szczegółowej znajomości wielu przepisów. Prawnik od spraw gospodarczych i handlowych może zapewnić Państwa firmie w Katowicach bieżące wsparcie, udzielając porad prawnych w kwestiach istotnych z perspektywy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Podejmowanie przez Kancelarię takich czynności jak opiniowanie umów czy przygotowywanie analiz pozwala zapewnić legalność obrotu handlowego, natomiast zaangażowanie się prawnika w postępowanie w sprawach gospodarczych zwiększa szanse firmy na uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia w sądzie lub przed organami administracji publicznej.