Kancelaria IPSUM

O kancelarii

O kancelarii

Radca prawny Magdalena Korusiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyła obroną pracy magisterskiej pod tytułem „Umowa agencji i pośrednictwa w polskim prawie cywilnym” pod kierunkiem Profesor Elżbiety Traple. Ukończyła także podyplomowe studia o kierunku Ubezpieczenia Gospodarcze i Społeczne w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Menedżerskie na bazie Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej.

Aplikację radcowską odbywała w Warszawie i pozostaje członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach jak Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w jednostce w Katowicach i Warszawie (2001 – 2010 ), STU Ergo Hestia S.A. w Centrali w Sopocie ( 2011 r.), JTT Sp. z o.o. w Warszawie (lata 2012-2013) rozpoczynając pracę od najniższego szczebla zatrudnienia i rozwijając karierę menadżerską do szczebla dyrektora zarządzającego firmy. Wieloletnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń i pracy menadżera wykorzystuje na co dzień, wykonując zawód radcy prawnego.