Kancelaria IPSUM

Prawo nieruchomościowe Katowice

Budowa domu, zakup mieszkania lub sprzedaż działki to tylko przykładowe sytuacje, w których zastosowanie mają przepisy prawa nieruchomościowego. IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Korusiewicz realizuje pełen zakres przewidzianych przepisami działań, które może podejmować prawnik od nieruchomości. Świadczymy pomoc w rozmaitych przypadkach, dotyczących podziału gruntu, zniesienia współwłasności czy ustalenia stanu prawnego lokalu. Swoje wsparcie zapewniamy mieszkańcom Katowic i okolicznych miejscowości.

Czym jest prawo nieruchomości?

Przepisów dotyczących transakcji nieruchomościowych należy szukać w kodeksie cywilnym, ale również w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, a także w wielu innych aktach prawnych. Prawo nieruchomości to złożony obszar, regulujący ogół stosunków i zależności dotyczących gospodarowania budynkami czy gruntami. Radca prawny może więc okazać się niezwykle przydatny w sytuacjach, w których ustalenie bądź wyegzekwowanie praw do budynku, mieszkania lub działki stanowi przedmiot sporu.

Podejmując się spraw o zniesienie współwłasności czy zasiedzenie, prawnicy świadczą niezbędną pomoc na rzecz Klienów indywidualnych oraz przedsiębiorców m.in. z Katowic i Sosnowca, podejmując czynności w ramach przysługujących radcom prawnym uprawnień.

Czytaj więcej

Prawnik od nieruchomości – w czym może pomóc?

Prawo nieruchomościowe to bardzo szeroka dziedzina, obejmująca wiele aspektów związanych z ustanawianiem lub znoszeniem praw do gruntów i zabudowań oraz zarządzaniem nimi. Prawnik od nieruchomości jest osobą, która może okazać się szczególnie pomocna w przypadku nabycia mieszkania na rynku pierwotnym, gdyż świadczy pomoc w zakresie dotyczącym zawierania umów deweloperskich, umów przedwstępnych oraz przenoszących własność lokalu na kupującego. Podstawową rolą radcy prawnego jest więc zapewnienie legalności obrotu gospodarczego w zakresie handlu nieruchomościami. Równie istotne jest to, by kwestie dotyczące praw rzeczowych, takich jak własność, współwłasność, prawo do użytkowania czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu były respektowane i egzekwowane przez wszystkie strony zaangażowane w konkretny stosunek prawny.

Prawo nieruchomości – zakres czynności realizowanych przez kancelarię Katowice

IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Korusiewicz na obszarze takich miejscowości jak Sosnowiec, Katowice czy Gliwice, a także na terenie całego województwa śląskiego realizuje szeroki zakres czynności, do których uprawniony jest prawnik. Obejmują one m.in.:

  • przygotowanie treści umów, przeprowadzanie audytów oraz negocjowanie warunków transakcji zbycia lub zakupu,
  • prawną obsługę procesów sprzedaży lub kupna nieruchomości,
  • konsultacje oraz doradztwo w przypadku zakupu lokali deweloperskich,
  • kompleksową obsługę prawną procesów administracyjnych związanych z ubieganiem się o pozwolenie na budowę, uzyskaniem decyzji środowiskowej, warunków zabudowy oraz innych, niezbędnych zgód i zezwoleń,
  • obsługę spraw dotyczących ustanowienia bądź zniesienia współwłasności,
  • asystę i doradztwo prawne dotyczące zabezpieczeń transakcyjnych, takich jak hipoteka, zadatek czy zaliczka,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia,
  • uzgadnianie wpisów w księgach wieczystych,
  • inne formy pomocy, której radca bądź prawnik mogą udzielać w zakresie dotyczącym szeroko rozumianej ochrony prawnej nieruchomości.

Kiedy pomoc radcy prawnego szczególnie się przydaje?

W sprawach dotyczących uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania praw do lokali, gruntów bądź zabudowań wsparcie prawnika może okazać się niezwykle istotne. Z pomocy radcy prawnego zajmującego się nieruchomościami warto korzystać w różnych sytuacjach, a przykłady najczęściej podejmowanych przez naszą Kancelarię spraw przedstawiamy poniżej.

Zniesienie współwłasności nieruchomości Katowice

Rozwód bądź likwidacja spółki to tylko niektóre z wielu sytuacji, które mogą wpływać na zmianę praw do gruntu, budynku bądź lokalu. Sprawa o zniesienie współwłasności pozwala rozwiązać problemy związane z dalszym zarządzaniem inwestycją czy podziałem zysków.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości Katowice

Chcąc sprzedać mieszkanie lub dom, należy wcześniej ustalić ich stan prawny. Powierzenie tego zadania prawnikowi od nieruchomości pozwoli uniknąć sytuacji, w której transakcja obarczona byłaby wadą prawną.

Sprawy o zasiedzenie nieruchomości

Zarówno przed sądami w Katowicach, jak i w wielu innych miastach w całej Polsce toczy się wiele spraw dotyczących nabycia praw do nieruchomości przez zasiedzenie. Radca prawny może w tej kwestii zapewnić wsparcie obu stronom sporu, pomagając im w skutecznym egzekwowaniu ich praw.

Pomoc w sprawach z zakresu prawa nieruchomości – radca prawny w Katowicach

Sprawy związane z obrotem ziemią, budynkami czy lokalami to niektóre z obszarów, w których pomóc może Państwo prawnik. Kancelaria IPSUM specjalizuje się w tego rodzaju zagadnieniach, niezależnie od tego, czy pragną nam Państwo zlecić prowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności, potrzebują doradztwa przy zawieraniu umowy z deweloperem w Katowicach, czy poszukują pomocy w ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Realizując przewidziane prawem czynności, radca prawny od nieruchomości jest w stanie w efektywny sposób pomóc Państwu w tych kwestiach, zapewniając pełną legalność podejmowanych działań.