Kancelaria IPSUM

Rozwody Katowice

Działając zgodnie z duchem oraz literą obowiązującego prawa, IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz realizuje czynności prawne w postępowaniach o tak zwane sądowe rozwiązanie małżeństwa. Pomoc prawnika od rozwodów obejmuje m.in. wsparcie przy tworzeniu pozwu oraz pism procesowych, doradztwo w zakresie ubiegania się o rozwód bez orzekania o winie lub z jej orzeczeniem, jak również reprezentowanie na każdym etapie sprawy rozwodowej. Możemy także doradzić, jak szybko rozwieść się za porozumieniem stron, by cała procedura kosztowała jak najmniej stresu, pieniędzy oraz czasu.

Prawnik od rozwodów – Katowice

Na gruncie polskiego prawa niewiele jest spraw obciążonych tak silnym ładunkiem emocjonalnym, co postępowanie rozwodowe. Szczególnie rozwód z orzeczeniem o winie może okazać się dla obu stron niezwykle stresującym przeżyciem, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tej materii. Będzie on wsparciem nie tylko w kwestiach formalnych, dotyczących np. napisania wniosku, sporządzenia odpowiedzi na pozew rozwodowy, alimentów czy podziału majątku, ale także – dzięki obiektywnemu spojrzeniu na sprawę – zagwarantuje właściwe zabezpieczenie interesów swojego klienta. Każda sprawa rozwodowa, którą nasza kancelaria prowadzi w Katowicach oraz przed sądami w innych miastach na Śląsku, jest inna i wymaga indywidualnie dopasowanych rozwiązań oraz strategii działania.

Czytaj więcej

Sprawy rozwodowe – wsparcie prawnika w Katowicach

Aby w ogóle mogło dość do rozwiązania małżeństwa w postępowaniu sądowym, konieczne jest wykazanie całkowitego i trwałego rozkładu pożycia w związku. Pozew rozwodowy, a następnie przebieg sprawy, muszą więc udowadniać, że pomiędzy małżonkami nie istnieją już żadne więzi uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze. Należy również wykazać bez żadnych wątpliwości, że odbudowanie dawnych relacji nie jest możliwa. Prawnik od rozwodów jest m.in. po to, by pomóc właściwie uargumentować swoje stanowisko, ale także bronić interesów strony dotyczących jej praw majątkowych czy kontaktów z dziećmi. Wsparcie to okazuje się szczególnie przydatne w postępowaniach, których elementem jest orzekanie o winie jednego ze współmałżonków. To właśnie tego rodzaju sprawy, kojarzone z „publicznym praniem brudów”, często okazują się najtrudniejszymi dla obu stron postępowania, niezależnie od tego, która z nich jest winna rozpadu pożycia.

Rozwód za porozumieniem stron, czyli jak rozwieść się szybko i bez orzekania o winie Katowice

Na szczęście istnieją sposoby, by uniknąć tego rodzaju stresujących przeżyć. Polskie prawo umożliwia bowiem uzyskanie stosunkowo szybkiego orzeczenia rozwodowego, określanego jako rozwód za porozumieniem stron. W sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie ma sporu co do kluczowych kwestii, takich jak sprawowanie władzy rodzicielskiej, alimenty czy podział majątku, uzyskanie rozwodu możliwe jest w krótkim odstępie od złożenia pozwu – nawet na pierwszej sprawie. Oczywiście, aby tak się stało, strony nie tylko powinny zgodnie zawnioskować o rozwód bez orzekania o winie, ale również wcześniej wypracować kompromisowe rozwiązania w wymienionych wyżej kwestiach. Najlepiej dokonać tego poprzez zawarcie z pomocą prawnika stosownej umowy, w której żona i mąż określą swoje prawa i obowiązki. Warto mieć jednak na uwadze, że sytuacja skomplikuje się, gdy strony nie potrafią dojść do porozumienia lub gdy jeden z małżonków domaga się uznania drugiego za wyłącznie winnego rozpadu pożycia.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy warto się na niego zdecydować?

Strona, która otrzyma pozew o rozwód za porozumieniem stron, ma oczywiście prawo nie zgodzić się z takim przedstawieniem sprawy, pragnąc udowodnić przed sądem winę współmałżonka. W takiej sytuacji do wydania stosownego orzeczenia niezbędne będzie przedstawienie dowodów na to, że druga strona faktycznie ponosi odpowiedzialność za rozkład więzi w małżeństwie. Pomoc w gromadzeniu dowodów na winę współmałżonka to jeden z obszarów, w które również może zaangażować się w Katowicach prawnik rozwodowy. I choć domaganie się w pozwie wydania przez sąd takiego sposobu orzekania może oznaczać długą i stresującą sądową batalię, często rozwód z orzeczeniem o winie wydaje się jedynym sensowym posunięciem. Z jednej strony stanowi on rodzaj emocjonalnego zadośćuczynienia za krzywdy doznane w małżeństwie, z drugiej natomiast – pozwala ubiegać się o nieograniczone w czasie alimenty.

Pomoc prawna w sprawach rozwodowych w Katowicach

Warto zaznaczyć, że sąd może odmówić orzekania rozwodu nawet pomimo stwierdzenia rozkładu pożycia. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przez rozwiązanie małżeństwa mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci bądź jeśli orzeczenie rozwodowe byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz oferuje pomoc w sprawach rozwodowych, wspierając klientów w pisaniu pozwów oraz reprezentując ich interesy na sali sądowej. W zależności od potrzeb prowadzimy również mediacje małżeńskie m.in. w Katowicach oraz okolicznych miejscowościach.